Polityka prywatności

Spis treści

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z:

 • korzystaniem z grupy stron internetowych o wspólnym adresie domenowym https://rexsg.pl/ – dalej: „Strona internetowa”;
 • odwiedzaniem profilów Fundacji na portalach społecznościowych – dalej łącznie: „Portale społecznościowe”:
  • profilu Fundacji na portalu społecznościowym Facebook („Fanpage”):

https://m.facebook.com/RexSupportGroup/

 • profilu Fundacji na portalu społecznościowym LinkedIn („Company Page”):

https://linkedin.com/company/rex-support-group

 • kontaktowaniem się z Administratorem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem Portali społecznościowych.

 

I. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rex Support Group z siedzibą w Lublinie przy ul. Związkowej 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000785758 (dalej: „Fundacja”). Z Fundacją możesz się skontaktować telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

 • tel.: (+48) 511 556 850
 • email: contact@rexsg.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Fundację, kiedy kontaktujesz się z Fundacją telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Portali społecznościowych. Dane przetwarzane są w celu udzielenia Ci oczekiwanych informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda wyrażona zostaje poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na nawiązaniu kontaktu z Fundacją. Twoje dane nie są przetwarzane w innych celach niż udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie. Przysługuje Ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Fundację, gdy odwiedzasz Stronę internetową. Twoje dane przetwarzane są przy wykorzystaniu tzw. plików cookies, w celu dopasowania ustawień Strony internetowej do indywidualnych preferencji oraz do urządzeń użytkowników – zgodnie z Polityką cookies. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Fundację jest dążenie do doskonalenia Strony internetowej oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z jej funkcjonalności. Dowiedz się więcej na temat Polityki Cookies
 3. Gdy odwiedzasz Stronę internetową, Twoje dane przetwarzane są również przy wykorzystaniu plików cookies w celach analitycznych i marketingowych przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie. Administrator korzysta z narzędzia analitycznego pomagającego mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników witryn – Facebook Pixel dostarczany przez Facebook Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Fundację jest podejmowanie działań analitycznych i marketingowych w celu promowania swojej działalności. Szczegółowe informacje na temat narzędzia analitycznego Facebook Pixel można znaleźć pod adresem internetowym:
 • https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Fundację, gdy odwiedzasz Portale społecznościowe Fundacji. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Fundację jest prowadzenie działań marketingowych promujących realizację przyjętych celów statutowych, w tym korzystanie z Portali społecznościowych w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z osobami zainteresowanymi działalnością Fundacji. W ramach realizacji tych celów:
  1. Fundacja współzarządza Fanpage’em wraz z Facebook Inc. oraz Facebook Ireland Ltd., które przetwarzają Twoje dane osobowe na zasadach przyjętych w ich Polityce prywatności:
  2. Fundacja współzarządza Company Page wraz z LinkedIn Corporation oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, które przetwarzają Twój dane osobowe na zasadach przyjętych w Ich Polityce prywatności:

W ramach korzystania z Portali społecznościowych, Fundacja może również korzystać z narzędzi udostępnianych przez te Portale społecznościowe do celów analitycznych i statystycznych. Podstawą przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu tych narzędzi jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegających na promowaniu prowadzonej działalności oraz analizowaniu skuteczności przyjętych strategii marketingowych.

III. Sposób pozyskania danych

 1. W przypadku kierowania do Fundacji zapytań telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podanie danych osobowych – z wyjątkiem pobieranych automatycznie odpowiednio numeru telefonu lub adresu email – nie jest wymagane. W przypadku kierowania do Fundacji zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie internetowej, podanie danych w postaci imienia, nazwiska i adresu email jest niezbędne do wysłania zapytania, natomiast podanie innych danych nie jest obowiązkowe. W przypadku kontaktowania się z Fundacją za pośrednictwem Portali społecznościowych, Fundacja ma wgląd w powszechnie dostępne informacje zawarte na Twoim profilu (np. imię, nazwisko, wizerunek), ale we własnym zakresie ich nie przechowuje.
 2. Dane osobowe pozyskiwane przy wykorzystaniu plików cookies podczas wizyty na Stronie internetowej i na Portalach społecznościowych są pobierane w sposób zautomatyzowany, ale w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki i ograniczyć lub uniemożliwić pozyskiwanie danych przy wykorzystaniu plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat możesz uzyskać w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce cookies.

IV. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są przy udziale Facebook Inc. oraz Facebook Ireland Ltd., Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na zasadach przyjętych przez te podmioty. Profilowanie ma na celu prezentowanie reklam i rekomendowanie firm i innych organizacji osobom, które mogą być zainteresowane ich produktami, usługami czy promowanymi przedsięwzięciami. Przygotowane przez Facebook Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. informacje w tym przedmiocie dostępne są pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable.

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Fundację do przetwarzania danych w trybie art. 29 Rozporządzenia, w tym w szczególności przez osoby zatrudniane przez Fundację oraz przez członków organów Fundacji. Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Fundacją na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 Rozporządzenia, w podmiotom świadczącym usługi hostingowe i usługi poczty elektronicznej.
 2. W związku z zamieszczeniem na Stronie internetowej komunikatora Facebook Messenger oraz w związku z korzystaniem przez Fundację z narzędzia analitycznego Facebook Pixel, Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych, siedziby spółki Facebook Inc.
 3. W przypadku wizyty na Portalach społecznościowych, Twoje dane są przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych, siedziby spółek Facebook Inc. oraz LinkedIn Corporation.
 4. Spółki Facebook Inc. oraz LinkedIn Corporation przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, przyjętego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku, ustalającą, iż Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie privacyshield.gov. Wobec powyższego, przekazywanie Twoich danych osobowych jest zgodne z art. 45 Rozporządzenia, a jego podstawę stanowi decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 1 Rozporządzenia).
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe, przetwarzane w związku z udzielaniem odpowiedzi na Twoją wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub Portali społecznościowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, aż do czasu zakończenia korespondencji w przedmiocie zapytania.
 2. Twoje dane osobowe, przetwarzane w związku z udzielaniem odpowiedzi na Twoje zapytanie skierowane do Fundacji telefonicznie, nie będą przechowywane po zakończeniu rozmowy, chyba że nie uda się udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie, a wyrazisz zgodę na skontaktowanie się z Tobą w późniejszym terminie.
 3. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem przez Fundację z plików cookies mogą być przez Ciebie w każdej chwili usunięte poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności Twojej przeglądarki internetowej. W przeciwnym wypadku dane te są przechowywane do wygaśnięcia plików cookies.
 4. Dane przetwarzane przy udziale Facebook Inc. i Facebook Ireland Ltd. oraz LinkedIn Corporation i LinkedIn Ireland Unlimited Company przechowywane są przez te podmioty na zasadach określonych w przyjętych przez nie politykach prywatności:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable
  2. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

VII. Twoje uprawnienia

 1. Przysługuje Ci prawo:
 2. dostępu do Twoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Fundacji potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, posiadasz prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 Rozporządzenia;
 3. żądania od Fundacji niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 Rozporządzenia;
 4. żądania od Fundacji niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. żądania od Fundacji ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych;
 6. wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia;
 7. przenoszenia danych w przypadkach wskazanych w art. 20 Rozporządzenia.
 8. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 należy skontaktować się z Fundacją.

VIII. Prawo skargi do organu nadzorczego

 1. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.