Strefa Start-up

Dlaczego Start-up

Dla Fundacji REXSG niezwykle istotne są działania mające na celu wspieranie rozwijających się biznesów. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu start-upów, kierując się misją dzielenia naszą wiedzą z młodymi przedsiębiorcami. W tym celu wyszukujemy ciekawe programy dla naszych beneficjentów, prowadzimy szkolenia z zakresu rozwoju biznesu, jak również chętnie uczestniczymy w konferencjach naukowych oraz innych wydarzeniach dedykowanych wspieraniu przedsiębiorczości i start-upów. Stale poszerzamy bazę kontaktów z firmami, których know-how i oferowane usługi są w stanie realnie wesprzeć dany start-up, tak by zwiększyć jego szanse na odniesienie sukcesu.

Dlaczego Start-up PARP

Start-up PARP stwarza możliwości wdrożenia pomysłu na biznes osobom, które chcą wcielić w życie innowacyjny produkt lub usługę.

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku i przeprowadzeniu Cię przez cały proces wcielania pomysłu w życie?

Co miesiąc zgodnie z harmonogramem konkursu składamy wnioski dla naszych klientów o dofinansowanie z zakresu platform start-up.

Jak wyglądają poszczególne etapy konkursu

Etap 1

Etap 2

Możliwe kwoty dofinansowania

Szkolenia

(okres inkubacji) 50 000 tj. 100% dofinansowania

Inwestycje

1 000 000 netto tj. 85% dofinansowania

Koszty kwalifikowane

 • Środki trwałe inne niż nieruchomości
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Informacja i promocja
 • Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych
 • Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych
 • Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie)
 • Zakup surowców lub materiałów
 • Koszty pośrednie

Zakres informacji jakie nalezy uzupełnić we wniosku

 • Opis innowacyjnego pomysłu.
 • Opis problemów, które rozwiązuje produkt lub potrzeby rynkowej, który zaspokoi produkt w inny sposób niż funkcjonujące produkty.
 • Opis rozwoju przedsięwzięcia w perspektywie 2 oraz 5 lat.
 • Główne źródła przychodów.
 • Opis konkurencji (jeśli nie istnieją konkurencyjne rozwiązania należy opisać jak klienci rozwiązują problemy, na które odpowiedzią jest produkt).
 • Charakterystyka niszy rynkowej lub konkretnego segmentu klientów, do których kierowany jest produkt.
 • Opis etapu rozwoju pomysłu – poziom gotowości technologicznej.
 • Opis planowanych kosztów wprowadzenia produktu na rynek wraz z ich orientacyjną wysokością – co trzeba kupić.
 • Opis zasobów niezbędnych do wdrożenia pomysłu (np. intelektualnych, osobowych, usługowych, materialnych).
 • Główne bariery i ograniczenia powodujące aktualny brak realizacji przedsięwzięcia.

Oferta start-up

Wsparcie Fundacji REXSG dotyczy przede wszystkim obszaru:

szkoleń, doradztwa i pomocy w uzyskiwaniu finansowania Twojego pomysłu. Robimy to poprzez:

Szkolenia

organizujemy szkolenia z zakresu edukacji ekonomicznej i księgowości

Inwestycje

pomagamy w ocenie biznesu stosując następujące schematy:

Schemat 1

Pomysłodawca zwraca się do nas z pomysłem, a my pomagamy mu w ocenie, jak również dajemy cenne wskazówki.

Schemat 2

Analogicznie jak wyżej oraz oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji i procesie aplikacji o dotację

Schemat 3

W tym przypadku oferujemy pomoc w poszukiwaniu zasobów potrzebnych do realizacji oraz nadzorujemy realizację projektu.

Jeżeli ktoś nie posiada środków, a pomysł jest dość dobry?

Mamy opcję pokrycia kosztów przygotowania startup. Wypracowaliśmy już taki model i wygląda jak poniżej.

1

Finansowanie

My jako Fundacja (w umowie Partner) finansujemy usługi firmy ubiegającej się o Pana dotację (w umowie Wykonawca)

2

Zapłata za usługi

Z otrzymanych od nas środków ma Pan obowiązek zapłacić za usługi Wykonawcy

3

Wypłata dotacji

Wypłata będzie odbywać się w transzach zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (wypłata od Podmiotu Wspierającego)

4

Wypłata prowizji

Od każdej wypłaty będzie naliczana prowizja zgodnie z umową płatna Fundacji. Naszym zabezpieczeniem wypłaty prowizji będzie załączony weksel wraz z deklaracją.

Zakres finansowania obejmuje zobowiązania wynikające z umowy z Wykonawcą

 • przygotowanie wniosku
 • premia (success fee)
 • opłata za opiekę nad przygotowaniem dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie.
 • opłaty za przygotowanie konkursu ofert
 • opłaty za rozliczenie każdego etapu po przekazaniu dokumentacji
 • opłaty za przygotowanie projektu do kontroli
  opłaty za przygotowanie wniosków sprawozdawczych

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.