Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Uczestnicy szkolenia poznają zasady i sposoby oceny inwestycji uwzględniające aspekty zmienności otoczenia i ryzyka jako cech towarzyszących obecnej rzeczywistości gospodarczej.

Omawiane obszary procesów oceny projektów inwestycyjnych pozwolą uczestnikom poznać procedury i narzędzia oceny finansowej efektywności i ryzyka inwestycji.

Cel szkolenia

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w szkoleniu nabędą umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji inwestycyjnych z perspektywy całościowej przedsiębiorstwa wpływając na jego wartość i oddziałując na kondycję finansową. Przedstawiona wiedza dotyczyć będzie holistycznego podejścia do podmiotu z uwzględnieniem nie tylko aspektów wewnętrznych przedsiębiorstwa ale również parametrów egzogenicznych i ich wpływu na ocenę procesów inwestycyjnych. Przeprowadzone na szkoleniu warsztaty zwiększą atencję uczestników na sposób doboru odpowiednich narzędzi oceny projektów w zależności od rodzaju projektu, jego wielkości i oddziaływania projektu na działalność przedsiębiorstwa.

Przedstawione w szkoleniu aspekty analizy finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, pozwolą uczestnikom na zwiększenie umiejętności oceny wpływu projektów inwestycyjnych na działalność przedsiębiorstwa w raz ze zwiększeniem wiedzy w zakresie ustalania płaszczyzny korelacji projektu ze sferą działalności przedsiębiorstwa oraz jego immanentnymi cechami – pozwalając tym samym uczestnikom na dokonanie właściwego pomiaru wartości przedsiębiorstwa jako jednego z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie głównie w formie warsztatowo – wykładowej oraz z wykorzystaniem dyskusji moderowanej i praktycznych przykładów z życia, mających na celu zwiększenie praktycznej wiedzy uczestników w obszarze oceny projektów inwestycyjnych.

19 - 20.11.2021

CIC Chmielna 73

Netto / brutto

2 499 zł / 3 073 zł

Max / min liczba osób

10 / 5

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.